รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ลัดคิวหมอ – 31/08/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน

พิธีกรหลัก : รศ. นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

พิธีกรรับเชิญ : . พญ.วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 .

Facebook: RAMA Channel – รามาแชนแนล