โรคทั่วไป โรคในเด็ก & อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ลัดคิวหมอ - 31/08/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน

พิธีกรหลัก : รศ. นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

พิธีกรรับเชิญ : อ. พญ.วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการ “ลัดคิวหมอ” ทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น.

Facebook: RAMA Channel – รามาแชนแนล