รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคทั่วไป รังสีวินิจฉัย & โรคติดเชื้อ ลัดคิวหมอ – 29/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป รังสีวินิจฉัย & โรคติดเชื้อ

พิธีกรหลัก : ผศ. นพ.วราวุฒิ สุขเกษม ภาควิชารังสีวิทยา

พิธีกรรับเชิญ : . นพ.ประวัฒน์ จันทร์ฤทธิ์ สาขาวิชาโรดติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 .

Facebook: RAMA Channel – รามาแชนแนล