รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป โรคในผู้สูงอายุ & เวชศาสตร์ฟื้นฟู 29/1/64 l RAMA CHANNEL

โรคทั่วไป โรคในผู้สูงอายุ & เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พิธีกรหลัก :

. พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส

ภาควิชาอายุรศาสตร์

 

หมอรับเชิญ :

. พญ.ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

 

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 . และติดตามชมรายการได้ทาง True Visions42 และ YouTube Rama Channel

——————————————————

ติดตามชมรายการต่างๆ ของรามาแชนแนลได้ทาง

Facebook: Rama Channel

YouTube: Rama Channel TV

Website: RamaChannel.tv

True Visions 42

True ID Mobile Application