รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคทั่วไป โรคกระดูกและข้อ & เวชศาสตร์ฟื้นฟู ลัดคิวหมอ – 27/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคกระดูกและข้อ & เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พิธีกรหลัก : ผศ. นพ.ศิวดล วงค์ศักดิ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

พิธีกรรับเชิญ : . นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 .

Facebook: RAMA Channel – รามาแชนแนล