รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคภูมิแพ้ โรคข้อ ลัดคิวหมอ – 26/08/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคภูมิแพ้ โรคข้อ

พิธีกรหลัก : รศ. นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

พิธีกรรับเชิญ : ผศ. พญ.วรรณดา ไล้สวน สาขาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 .

Facebook: RAMA Channel – รามาแชนแนล