ลัดคิวหมอ - โรคทั่วไป หู คอ จมูก & เวชศาสตร์ฟื้นฟู 26/3/64 l RAMA Channel

โรคทั่วไป หู คอ จมูก & เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พิธีกรหลัก : อ. พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

หมอรับเชิญ : อ. นพ.ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการ “ลัดคิวหมอ” ทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น.

Facebook: RAMA Channel – รามาแชนแนล