รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคทั่วไป & เวชศาสตร์การกีฬา ลัดคิวหมอ – 22/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป & เวชศาสตร์การกีฬา

พิธีกรหลัก : . นพ.ธเนศ แก่นสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

พิธีกรรับเชิญ : ผศ. นพ.ณัฐพร แสงเพชร สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 .

Facebook: RAMA Channel – รามาแชนแนล