รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคทั่วไป โรคติดเชื้อ & อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลัดคิวหมอ – 20/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคติดเชื้อ & อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน

พิธีกรหลัก : . พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์

พิธีกรรับเชิญ : . พญ.วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงค์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 .

Facebook: RAMA Channel – รามาแชนแนล