รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ลัดคิวหมอ – โรคในเด็ก & โรคทางเดินอาหารและตับ 18/2/64 l RAMA CHANNEL

โรคในเด็ก & โรคทางเดินอาหารและตับ

พิธีกรหลัก :

ผศ. พญ.ศิริสุชา โศภนคณาภรณ์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 

หมอรับเชิญ :

. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร 

สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ

ภาควิชาอายุรศาสตร์

 

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 . และติดตามชมรายการได้ทาง True Visions42 และ YouTube Rama Channel

——————————————————

ติดตามชมรายการต่างๆ ของรามาแชนแนลได้ทาง

Facebook: Rama Channel

YouTube: Rama Channel TV

Website: RamaChannel.tv

True Visions 42

True ID Mobile Application