รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคทั่วไป โรคผู้สูงอายุ & โรคกระดูกและข้อ ลัดคิวหมอ – 17/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคผู้สูงอายุ & โรคกระดูกและข้อ

พิธีกรหลัก : . พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส ภาควิชาอายุรศาสตร์

พิธีกรรับเชิญ : ผศ. นพ.กุลพัชร จุลสําลี ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 .

Facebook: RAMA Channel – รามาแชนแนล