รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป & โรคตา 16/2/64 l RAMA CHANNEL

โรคทั่วไป & โรคตา

พิธีกรหลัก :

ผศ. พญ.แสงศุลี ธรรมไกรสร

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

หมอรับเชิญ :

รศ. พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล

สาขาวิชากล้ามเนื้อตาและโรคตาในเด็ก

ภาควิชาจักษุวิทยา

 

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 . และติดตามชมรายการได้ทาง True Visions42 และ YouTube Rama Channel

——————————————————

ติดตามชมรายการต่างๆ ของรามาแชนแนลได้ทาง

Facebook: Rama Channel

YouTube: Rama Channel TV

Website: RamaChannel.tv

True Visions 42

True ID Mobile Application