รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคทั่วไป โรคกระดูกและข้อ & โรคหู คอ จมูก ลัดคิวหมอ – 13/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคกระดูกและข้อ & โรคหู คอ จมูก

พิธีกรหลัก : ผศ. นพ.ศิวดล วงค์ศักดิ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

พิธีกรรับเชิญ : . พญ.นิลเนตร  มหัทธนารักษ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 .

Facebook: RAMA Channel – รามาแชนแนล