รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคกระดูกและข้อ ลัดคิวหมอ – 11/08/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคกระดูกและข้อ 

พิธีกรหลัก : . นพ.สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์

พิธีกรรับเชิญ : . นพ.เสฏฐา เวสารัชชพงศ์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 .

Facebook: RAMA Channel – รามาแชนแนล