รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคทางเดินหายใจ ลัดคิวหมอ – 08/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคทางเดินหายใจ

พิธีกรหลัก : . นพ.สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์

พิธีกรรับเชิญ : รศ. นพ. ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 .

Facebook: RAMA Channel – รามาแชนแนล