รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป โรคติดเชื้อ & การผ่าตัด (ในเด็ก) 7/12/63 l RAMA CHANNEL

โรคทั่วไป โรคติดเชื้อ & การผ่าตัด (ในเด็ก)

พิธีกรหลัก :

. พญ.ศศิโสภิณ  เกียรติบูรณกุล 

ภาควิชาอายุรศาสตร์

 

หมอรับเชิญ :

. นพ.ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์ 

สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

 

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 . และติดตามชมรายการได้ทาง True Visions42 และ YouTube Rama Channel

——————————————————

ติดตามชมรายการต่างๆ ของรามาแชนแนลได้ทาง

Facebook: Rama Channel

YouTube: Rama Channel TV

Website: RamaChannel.tv

True Visions 42

True ID Mobile Application