รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคทั่วไป & โรคในเด็ก ลัดคิวหมอ – 07/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป & โรคในเด็ก

พิธีกรหลัก : . นพ.ธเนศ แก่นสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

พิธีกรรับเชิญ :  . พญ.สัญชวัล วิทยากรฤกษ์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 .

Facebook: RAMA Channel – รามาแชนแนล