รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป โรคในผู้สูงอายุ & โรคกระดูกและข้อ 5/2/64 l RAMA CHANNEL

โรคทั่วไป โรคในผู้สูงอายุ & โรคกระดูกและข้อ

พิธีกรหลัก :

อ. พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส

ภาควิชาอายุรศาสตร์

 

หมอรับเชิญ :

ผศ. นพ.กุลพัชร จุลสําลี

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการ “ลัดคิวหมอ” ทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ – ศุกร์

เวลา 17.00-18.00 น. และติดตามชมรายการได้ทาง True Visions42 และ YouTube Rama Channel

——————————————————

ติดตามชมรายการต่างๆ ของรามาแชนแนลได้ทาง

Facebook: Rama Channel

YouTube: Rama Channel TV

Website: RamaChannel.tv

True Visions 42

True ID Mobile Application