รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ลัดคิวหมอ – โรคในเด็ก & โรคติดเชื้อ 5/1/64 l RAMA CHANNEL

โรคในเด็ก & โรคติดเชื้อ

พิธีกรหลัก :

ผศ. พญ.ศิริสุชา โศภนคณาภรณ์ 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 

หมอรับเชิญ :

ผศ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ

ภาควิชาอายุรศาสตร์

 

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 . และติดตามชมรายการได้ทาง True Visions42 และ YouTube Rama Channel

——————————————————

ติดตามชมรายการต่างๆ ของรามาแชนแนลได้ทาง

Facebook: Rama Channel

YouTube: Rama Channel TV

Website: RamaChannel.tv

True Visions 42

True ID Mobile Application