รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคภูมิแพ้ โรคข้อ ลัดคิวหมอ – 02/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคภูมิแพ้ โรคข้อ

พิธีกรหลัก : ผศ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

พิธีกรรับเชิญ : . พญ.วรรณดา ไล้สวน สาขาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์  

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 .

Facebook: RAMA Channel – รามาแชนแนล