รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป & โรคดิตเชื้อ 2/2/64 l RAMA CHANNEL

โรคทั่วไป & โรคดิตเชื้อ

พิธีกรหลัก :

ผศ. พญ.แสงศุลี ธรรมไกรสร

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

หมอรับเชิญ :

อ. นพ.ประวัฒน์ จันทฤทธิ์

สาขาวิชาโรดติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์

 

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการ “ลัดคิวหมอ” ทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ – ศุกร์

เวลา 17.00-18.00 น. และติดตามชมรายการได้ทาง True Visions42 และ YouTube Rama Channel

——————————————————

ติดตามชมรายการต่างๆ ของรามาแชนแนลได้ทาง

Facebook: Rama Channel

YouTube: Rama Channel TV

Website: RamaChannel.tv

True Visions 42

True ID Mobile Application