รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Home Isolation ทางเลือกเมื่อเตียงเต็ม | Highlight พบหมอรามาฯ

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเตียงไม่พอสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ก็ทำงานหนักมาก จึงต้องมี Home Isolation  เพื่อแยกกักตัวที่บ้าน โดยผู้ป่วยต้องมีเกณฑ์ดังนี้

เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ

อายุน้อยกว่า 60 ปี 

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

อาศัยอยู่คนเดียว หรืออยู่ร่วมกันไม่เกิน 1 คน

ไม่มีภาวะอ้วน

ไม่มีโรคร่วม ได้แก่ โรคปอดอุดตัน โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และเบาหวานที่คุมไม่ได้

ยินยอมแยกตัวในที่พักตัวเอง

ทั้งนี้ใครที่มีเกณฑ์ดังกล่าวสามารถทำ Home Isolation ได้ โดยต้องติดต่อทางโรงพยาบาล โดยทางโรงพยาบาลรามาธิบดีก็มี Home Isolation เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ทางโรงพยาบาลพิจารณาอีกครั้งด้วย 

ช่วงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้น รามาแชนแนลขอแสดงความห่วงใยกับทุกท่าน กักตัวอยู่ที่บ้าน สวมแมสก์ และล้างมือเป็นประจำ