รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

มารู้จักกับ แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม | Highlight RAMA Channel

แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม เป็นออทิสติกอ่อน เราอาจไม่ค่อยรู้จักโรคนี้มากนัก แต่มีซีรีย์เกาหลีได้นำโรคนี้มาประกอบเป็นพระเอกซีรีย์เรื่องหนึ่ง พ่อ แม่ที่มีลูกเป็นแอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม ต้องทำความเข้าใจกับลูกด้วยว่า เขาจะเป็นคนที่ีทักษะการเข้าสังคมบกพร่อง มีพฤติกรรมหมกมุ่น ทำซ้ำ ไม่ยืดหยุ่น จนเกิดผลเสียต่อการใช้ชีวิต 

แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรมมีความแตกต่างจากออทิสติก คือ ออติสติกจะสังเกตได้ก่อนเพราะเด็กจะมีพัฒนาการการพูดที่ช้า แต่แอสเพอร์เกอร์จะมีพัฒนาการปกติ เพียงแต่ไม่เข้าใจความหมายลึก ของภาษา เช่น ไม่เข้าใจมุกตลก 

ข้อมูลโดย ผศ. นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล