รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ปัญหาสำคัญของผู้หญิง | Highlight RAMA Channel

เรื่องของผู้หญิงที่ผู้หญิงควรรู้ ! ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประจำเดือนและการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อสุขภาพของผู้หญิงในระยะยาวได้

ข้อมูลโดย . พญ.อรวิน วัลลิภากร สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล