รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

มะเร็งช่องปาก ชื่อนี้อาจไม่คุ้นหูใครหลายคน | Highlight RAMA พบหมอรามาฯ

มะเร็งช่องปาก ชื่อนี้อาจไม่คุ้นหูใครหลายคน 

เป็นมะเร็งที่เนื้อเยื่อในช่องปากมีการแบ่งตัวผิดปกติ ทำให้บวมและแตกออก ซึ่งพบในผู้สูบบุหรี่ การใช้ยาเส้น เคี้ยวหมาก และดื่มสุรา ซึ่งผู้ดื่มสุราจะมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนปกติถึง 6 เท่า

ข้อมูลโดย ทพญ.ธนพร ทองจูด งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถรับชมคลิปเต็มได้ที่ https://youtu.be/7i8jw7lEWHU

(เทปรายการ พบหมอรามาฯ 12/3/64 l RAMA Channel มีการคัดกรองอาการ)