รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

สุขภาพจิตเด็กยุคโควิด | Highlight RAMA Variety

ช่วงสถานการณ์ COVID-19  ทุกคนจำเป็นต้องสวมแมสก์ระหว่างที่ออกไปข้างนอก เว้นระหว่างทางสังคม และต้องล้างมือเป็นประจำ สำหรับเด็ก แล้ว ก็จะทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ที่จะทำให้เขามีพัฒนาการตามปกติได้ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เด็กก็อาจเกิดความกังวลใจ ในการจับต้องสิ่งของต่าง พ่อแม่ไม่ควรพูด แสดงถึงความวิตกกังวลกับเด็ก เพราะอาจทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะเด็กเล็ก ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาด้านจิตใจในระยะยาว