สัญญาณเตือนฟ้องว่าไตพังจริงหรือไม่
✅บวมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อาการฟ้องว่าไตพัง
❌ปวดหลัง ปวดเอว อาการฟ้องว่าไตพัง
✅ความดันโลหิตสูงคุมไม่ได้ อาการฟ้องว่าไตพัง
✅ปัสสาวะผิดปกติ อาการฟ้องว่าไตพัง

รับฟังข้อมูลไปพร้อมกันกับ
อ. พญ.ศรินยา บุญเกิด
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แชร์
รายการ Health Hack เรื่อง น้ำตาลในเลือดสูง ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในโลหิตเกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เป็นอาการที่ทำให้มีภาวะเสี่ยง โรคเบาหวาน ที่ต้องระวัง
น้ำตาลในเลือดสูง ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในโลหิตเกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เป็นอาการที่ทำให้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานที่ต้องระวัง
รายการ Health Hack เรื่อง ต่อมไทรอยด์ เป็น ต่อมไร้ท่อ ที่อยู่บริเวณส่วนล่างของกลางลำคอ ทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ หากเกิดความผิดปกติจะมีอาการอย่างไร ?
ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อที่อยู่บริเวณส่วนล่างของกลางลำคอ ทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ หากเกิดความผิดปกติจะมีอาการอย่างไร ?
รายการ Health Hack เรื่อง โรคนิ่วในไต เกิดจากการสะสมของแร่ธาตุแข็งจนกลายเป็นก้อนแข็งที่มีชนิดและขนาดแตกต่างกัน โดยมักจะพบที่ไตบริเวณกรวย ไต และระบบทางเดินปัสสาวะ
โรคนิ่วในไต เกิดจากการสะสมของแร่ธาตุแข็งจนกลายเป็นก้อนแข็งที่มีชนิดและขนาดแตกต่างกัน โดยมักจะพบที่ไตบริเวณกรวยไต และระบบทางเดินปัสสาวะ
รายการ Health Hack เรื่อง อาการโรคไต เริ่มแรก เป็นอย่างไร ? มีความเชื่อเรื่องของอาการของโรคไตที่เกิดจากความผิดปกติของ ไต หลายความเชื่อแล้วความเชื่อไหนจริงหรือหลอก ?
อาการโรคไต เริ่มแรก เป็นอย่างไร ? มีความเชื่อเรื่องของอาการของโรคไตที่เกิดจากความผิดปกติของ ไต หลายความเชื่อแล้วความเชื่อไหนจริงหรือหลอก ?