รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Health Hack EP19 ตำแหน่งปวดท้อง บอกโรคได้จริงไหม

ตำแหน่งปวดท้องบอกโรคได้
📌ปวดท้องด้านขวาบน อาจเป็นนิ่วในถุงน้ำดี
📌ปวดท้องด้านซ้ายบน อาจเป็นตับอ่อนอักเสบหรือนิ่วในท่อไต
📌ปวดท้องด้านขวาล่าง อาจเป็นไส้ติ่งอักเสบ
📌ปวดท้องด้านซ้ายล่าง อาจเป็นลำไส้โป่งพองเป็นกระเปาะหรือปีกมดลูกด้านซ้ายมีปัญหา

รับฟังข้อมูลไปพร้อมกันกับ
อ. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร
สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล