รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Health Hack EP13 พาราเซตามอล ใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน

✅ยาพาราเซตามอล ปวดตรงไหนก็ไช้ได้
❌ยาพาราเซตามอล ยิ่งกินเยอะ ยิ่งหายปวด
❌ยาพาราเซตามอล กินติดต่อกันนานเท่าไรก็ได้
❌ยาพาราเซตามอล กินดักไว้ก่อนที่จะมีไข้
 
ความเชื่อต่าง ๆ เหล่านี้ มีทั้งจริงและไม่จริง
มาฟังคำตอบไปพร้อมกันกับ
ผศ. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล