รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Health Hack Ep10 ยาฆ่าเชื้อ ห้ามใช้แบบนี้

ความเข้าใจผิด การใช้ยาฆ่าเชื้อ

1. ยาฆ่าเชื้อ ยิ่งแรง ยิ่งช่วยให้หายเร็ว
2. ยาฆ่าเชื้อ ที่เหลือ เก็บไว้รับประทานได้
3. ยาฆ่าเชื้อ ที่แคปซูล ให้แกะละลายน้ำดีกว่า

ความเชื่อต่าง ๆ เหล่านี้ จริงหรือไม่จริง หาคำตอบไปพร้อมกันกับ ผศ. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล