ความเข้าใจผิด การใช้ยาฆ่าเชื้อ

1. ยาฆ่าเชื้อ ยิ่งแรง ยิ่งช่วยให้หายเร็ว
2. ยาฆ่าเชื้อ ที่เหลือ เก็บไว้รับประทานได้
3. ยาฆ่าเชื้อ ที่แคปซูล ให้แกะละลายน้ำดีกว่า

ความเชื่อต่าง ๆ เหล่านี้ จริงหรือไม่จริง หาคำตอบไปพร้อมกันกับ ผศ. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แชร์
รายการ Health Hack เรื่อง ในช่วงวัย อายุ 30+ เสี่ยงโรค ร้ายต่าง ๆ มากมาย ความเชื่อพวกนี้เกิดจากการที่ร่างกายเสื่อมลง ทำให้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคมากกว่าช่วงวัย 20+
ในช่วงวัย อายุ 30+ เสี่ยงโรค ร้ายต่าง ๆ มากมาย ความเชื่อพวกนี้เกิดจากการที่ร่างกายเสื่อมลง ทำให้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคมากกว่าช่วงวัย 20+
รายการ Health Hack เรื่อง โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้างการทำงานของกระดูกข้อต่อ และกระดูกบริเวณใกล้ข้อ
โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้างการทำงานของกระดูกข้อต่อ และกระดูกบริเวณใกล้ข้อ
รายการ Health Hack เรื่อง กระดูกพรุน คือ โรคที่ความหนาแน่นและมวลของกระดูกลดน้อยลงจนทำให้กระดูกเสื่อม เปราะบาง ผิดรูป และมีโอกาสแตกหักได้ง่าย
กระดูกพรุน คือ โรคที่ความหนาแน่นและมวลของกระดูกลดน้อยลงจนทำให้กระดูกเสื่อม เปราะบาง ผิดรูป และมีโอกาสแตกหักได้ง่าย
รายการ Health Hack เรื่อง สารพิษ คือ สารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายด้วยปฏิกิริยาทางเคมี เพราะฉะนั้นควรศึกษา วิธีรับมือเมื่อถูกสารพิษ อย่างถูกวิธี
สารพิษ คือ สารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายด้วยปฏิกิริยาทางเคมี เพราะฉะนั้นควรศึกษา วิธีรับมือเมื่อถูกสารพิษ อย่างถูกวิธี