รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Functional Training : Rama Square ช่วง Better To Know 18 ธ.ค.61(2/3)

Better To Know
Functional Training การออกกำลังกายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ออกอากาศสดผ่าน Facebook Fanpage เวลา 11.00-11.45 น. โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมรามาแชนแนลได้ที่ช่อง True Visions 42 หรือ ทางเว็บไซต์ http://www.ramachannel.tv และ http://www.youtube.com/ramachanneltv ออกอากาศวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561