รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Daily Expert สาระปันยา “ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย” กับการใช้ยาที่ถูกต้อง 04 เม.ย. 60 (3/4)

รายการ Rama Square ช่วง: Daily Expert สาระปันยา
“ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย” Norfloxacin กับการใช้ยาที่ถูกต้อง
ภก.ชญานิศ หลิมอมรรัตน์
เภสัชกรคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม

ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์
ออกอากาศสดผ่าน Facebook Fanpage เวลา 12.00 – 13.00 น.
โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมรามาแชนแนลได้ที่ช่อง True Visions 42 หรือ
ทางเว็บไซต์ www.ramachannel.tv และ www.youtube.com/ramachanneltv