รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Big Story “ภาวะประจำเดือนมามาก” อาการที่น่าเป็นห่วงในผู้หญิงทุกวัย 4 ส.ค.60 (3/6)

พบหมอรามา ช่วง Big Story
ภาวะประจำเดือนมามาก อาการที่น่าเป็นห่วงในผู้หญิงทุกวัย
ผศ.พญ.มัธชุพร สุขประเสริฐ
สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์
ออกอากาศสดผ่าน Facebook Fanpage เวลา 17.00 – 19.00 น.
โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมรามาแชนแนลได้ที่ช่อง True Visions 42 หรือ
ทางเว็บไซต์ www.ramachannel.tv และ www.youtube.com/ramachanneltv
ออกอากาศวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560