รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ไตนั้นสำคัญ ดูแลให้ดีก่อนเสียใจเพราะเสียไตให้นิ่ว : พบหมอรามา ช่วง Rama Health Talk 19 พ.ย.61(4/6)

Rama Health Talk
ไตของฉัน อาจไม่ใช่ของฉันตลอดไป
ช่วงที่ 1 ไตนั้นสำคัญไฉน ดูแลให้ดี ก่อนต้องเสียใจเพราะเสียไตให้นิ่ว
ผศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ออกอากาศสดผ่าน Facebook Fanpage เวลา 12.00-13.00 น. โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมรามาแชนแนลได้ที่ช่อง True Visions 42 หรือ ทางเว็บไซต์ http://www.ramachannel.tv และ http://www.youtube.com/ramachanneltv ออกอากาศวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561