รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ใช้ยา 5 ถูก ตอน “บอกให้ถูก เล่าให้หมด”

ใช้ยา 5 ถูก ตอน “บอกให้ถูก เล่าให้หมด”
ซื้อยามากินเองนั้น อันตรายอย่างไร?