รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

“โรคไหลตาย” การนอนหลับพักผ่อนที่อาจทำให้คุณไม่มีวันตื่น : พบหมอรามา ช่วง Big Story 17 ก.ค.60(2/5)

พบหมอรามา ช่วง Big Story
“ระวังโรคไหลตาย” การนอนหลับพักผ่อนที่อาจทำให้คุณไม่มีวันตื่น
อ.พญ.สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร

ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์
ออกอากาศสดผ่าน Facebook Fanpage เวลา 12.00 – 13.00 น.
โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมรามาแชนแนลได้ที่ช่อง True Visions 42 หรือ
ทางเว็บไซต์ www.ramachannel.tv และ www.youtube.com/ramachanneltv
ออกอากาศวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560