รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคไมเกรน : Three Minutes Talk

โรคไมเกรน : รายการ Three Minutes Talk ep.14
– ผศ. พญ.แสงศุลี ธรรมไกรสร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล