รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคไต : พบหมอรามา ช่วง ลัดคิวหมอ 8 ก.พ.61 (5/5)

ลัดคิวหมอ
ผศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์

ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ออกอากาศสดผ่าน Facebook Fanpage เวลา 17.00 – 19.00 น. โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมรามาแชนแนลได้ที่ช่อง True Visions 42
หรือ ทางเว็บไซต์ http://www.ramachannel.tv และ http://www.youtube.com/ramachanneltv
ออกอากาศวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561