ทุกคนมีความกลัวที่แตกต่างกันออกไป บางคนอาจกลัวในเรื่องแปลก ๆ เช่น กลัวที่แคบ กลัวความมืด หรือกลัวความสูง ซึ่งความกลัวเหล่านี้ถ้าไม่สามารถควบคุมหรือมีระดับความรุนแรงมากขึ้น จะส่งผลกระทบกับร่างกายและจิตใจ อาจมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคที่เรียกว่า โรคกลัวหรือโรคโฟเบีย ได้

เราเป็นห่วงทุกคนจึงได้ไปขอความรู้ดี ๆ จาก ผศ. นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาฝากทุกคนให้เข้าใจและรับมือกับภาวะนี้ได้ดียิ่งขึ้น

👉 โรคโฟเบีย ?
👉 โรคโฟเบีย แบ่งออกได้กี่ประเภท
👉 สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคโฟเบีย
👉 โรคโฟเบีย มีอันตรายถึงชีวิตหรือไม่
👉 วิธีรักษาโรคโฟเบีย

อย่าลืมกดติดตามช่อง Rama Channel ที่น่าสนใจอีกมากมายได้ที่
Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Youtube: https://www.youtube.com/RamachannelTV
Line: https://page.line.me/ramathibodi

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แชร์
โรคถุงน้ำรังไข่ มีอยู่หลายชนิดทั้งถุงน้ำธรรมดาที่ไม่มีความอันตรายและถุงน้ำชนิดอันตรายอย่าง มะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่ผู้หญิงเป็นได้ในทุกช่วงอายุ
โรคถุงน้ำรังไข่ มีอยู่หลายชนิดทั้งถุงน้ำธรรมดาที่ไม่มีความอันตรายและถุงน้ำชนิดอันตรายอย่าง มะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่ผู้หญิงเป็นได้ในทุกช่วงอายุ
ต่อมน้ำเหลืองโต อักเสบ อาการอย่างหนึ่งของ ต่อมน้ำเหลือง ที่มีภาวะบวมโตขึ้นจากการเจ็บป่วยของร่างกาย การติดเชื้อ หรือความเครียด
ต่อมน้ำเหลืองโต อักเสบ อาการอย่างหนึ่งของต่อมน้ำเหลือง ที่มีภาวะบวมโตขึ้นจากการเจ็บป่วยของร่างกาย การติดเชื้อ หรือความเครียด
คลิปสั้น เรื่อง ความดันโลหิตสูง นับว่าเป็นโรคที่น่ากลัวต่อร่างกายและพบได้บ่อย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัว เนื่องจากไม่มีสัญญาณบอกอย่างชัดเจน
โรคความดันโลหิตสูง นับว่าเป็นโรคที่น่ากลัวต่อร่างกายและพบได้บ่อย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัว เนื่องจากไม่มีสัญญาณบอกอย่างชัดเจน
คลิปสั้น เรื่อง ภาวะตกขาว เป็นของเหลวที่ถูกขับออกจากช่องคลอดที่เกิดขึ้นได้ในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ มีหน้าที่ป้องกันการติดเชื้อและการระคายเคืองต่าง ๆ
ตกขาว เป็นของเหลวที่ถูกขับออกจากช่องคลอดที่เกิดขึ้นได้ในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ มีหน้าที่ป้องกันการติดเชื้อและการระคายเคืองต่าง ๆ