โรคอัลไซเมอร์ : รายการ Three Minutes Talk ep. 23
– อ. พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แชร์