รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคหลอดเลือดหัวใจเกิดจากสาเหตุอะไร? : พบหมอรามา ช่วง Big Story 18 ม.ค.61 (3/6)

Big Story
สร้างความเข้าใจใหม่ โรคหลอดเลือดหัวใจเกิดจากสาเหตุอะไร? จากข่าว ความเชื่อทางการแพทย์ที่หลงทางมากว่า 60 ปี
อ. นพ.กฤษฎา มีมุข
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์

ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ออกอากาศสดผ่าน Facebook Fanpage เวลา 17.00 – 19.00 น. โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมรามาแชนแนลได้ที่ช่อง True Visions 42
หรือ ทางเว็บไซต์ http://www.ramachannel.tv และ http://www.youtube.com/ramachanneltv
ออกอากาศวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561