Big Story
สร้างความเข้าใจใหม่ โรคหลอดเลือดหัวใจเกิดจากสาเหตุอะไร? จากข่าว ความเชื่อทางการแพทย์ที่หลงทางมากว่า 60 ปี
อ. นพ.กฤษฎา มีมุข
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์

ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ออกอากาศสดผ่าน Facebook Fanpage เวลา 17.00 – 19.00 น. โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมรามาแชนแนลได้ที่ช่อง True Visions 42
หรือ ทางเว็บไซต์ http://www.ramachannel.tv และ http://www.youtube.com/ramachanneltv
ออกอากาศวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แชร์
รายการพบหมอรามาฯ เรื่อง สายตา มีบทบาทสำคัญมากในชีวิตประจำวัน ปัญหาสายตา สามารถส่งผลต่อการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการทำงานเป็นอย่างมาก
สายตา มีบทบาทสำคัญมากในชีวิตประจำวัน ปัญหาสายตา สามารถส่งผลต่อการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการทำงานเป็นอย่างมาก
รายการพบหมอรามาฯ เรื่อง โรคติดเชื้อ เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและเกิดได้กับทุกอวัยวะของร่างกาย ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บป่วยรุนแรงและการดื้อยาของเชื้อโรคได้
โรคติดเชื้อ เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและเกิดได้กับทุกอวัยวะของร่างกาย ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บป่วยรุนแรงและการดื้อยาของเชื้อโรคได้
บุหรี่ไฟฟ้า ไม่อันตรายจริงหรือ
“บุหรี่ไฟฟ้า” ถือว่าได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าในอดีต จึงเกิดคำถามว่า บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายหรือไม่ อย่างไรมารับชมได้ที่รายการพบหมอรามาฯ
PM2.5 เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยมากเป็นอันดับต้นต้นในปัจจุบัน
PM2.5 เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยมากเป็นอันดับต้นต้นในปัจจุบัน เพราะสิ่งเหล่านี้ปะปนอยู่ในอากาศที่เราต้องใช้หายใจและ ส่งผลกระทบต่อร่างกายไม่ใช่แต่เฉพาะระบบทางเดินหายใจ