รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อม : Three Minutes Talk

โรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อม : รายการ Three Minutes Talk ep.22
– อ. นพ.กุลพัชร จุลสำลี
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล