รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคภัยในวัยเด็ก ตอน อีสุกอีใส | สารคดีสั้นให้ความรู้

อีสุกอีใส เป็นโรคติดต่อทางผิวหนังที่ทำให้ร่างกายเกิดผื่นคัน มีตุ่มนูนขนาดเล็ก หรือตุ่มน้ำใส ๆ ทั่วร่างกาย ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นได้บ่อยในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี