รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคนี้ที่คุณสร้าง | โรคตับแข็ง

พฤติกรรมของเราในทุกเมื่อ อาจนำไปสู่การเกิดโรคตับแข็ง แค่ปรับพฤติกรรมเสี่ยงก็สามารถห่างไกลจากโรคได้