เสี่ยง ! ไตวายเรื้อรัง ที่ไม่ใช่แค่กินเค็ม

โรคไตวายเรื้อรัง หลายคนมีความเชื่อว่าเกิดจากการกินอาหารที่มีรสเค็มจัด แต่ความจริงแล้วมีสาเหตุอื่น ๆ อีกมากที่ทำให้เกิดโรคไตวายเรื้อรังได้ ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น จากพันธุกรรม ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว
.
มารู้เท่าทันโรคไตวายเรื้อรังกับข้อมูลดี ๆ จาก รศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ จากสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กันเถอะ
.
👉 ไตวายเรื้อรัง เกิดจากอะไร ?
👉 กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดไตวายเรื้อรัง
👉 โรคแทรกซ้อนไตวายเรื้อรัง
👉 อาการเริ่มต้นไตวายเรื้อรัง
👉 แนวทางการรักษา

อย่าลืมกด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ในช่องและ ติดตาม RAMA Channel ได้ที่

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi