รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

เรื่องน่ารู้ของผู้หญิงมีประจำเดือน | ประจำเดือนมาแต่มาไม่ประจำ

ชุด เรื่องน่ารู้ของผู้หญิงมีประจำเดือน
– ประจำเดือนมาแบบไหนเรียกว่าไม่ปกติ เรียนรู้สาเหตุและวิธีการแก้ไข