รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

เปิดตู้เย็น “ไก่ทอดขมิ้น” 29/03/60 (1/4)

รายการ Rama Square ช่วง เปิดตู้เย็น “ไก่ทอดขมิ้น”
คุณมณทิชา พันธุ์ไพร
นักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการ

ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์
ออกอากาศสดผ่าน Facebook Fanpage เวลา 12.00 – 13.00 น.
โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมรามาแชนแนลได้ที่ช่อง True Visions 42 หรือ
ทางเว็บไซต์ www.ramachannel.tv และ www.youtube.com/ramachanneltv