รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

อย่าปล่อยให้ชีวิตพังเพราะกรดไหลย้อน | RAMA CHANNEL

ใครที่มีอาการแสบร้อนยอดอก จุกแน่นลิ้นปี่ ขมคอ จุกแน่นที่คอ และไอเรื้อรัง ให้สันนิษฐานไว้เลยว่าอาจเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็ได้

โรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่สามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัย โดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ป่วยหรือความผิดปกติของรูดหูหลอดอาหารส่วนต้นและส่วนปลาย

หากใครพบความผิดปกติตามที่บอกไว้ ให้รีบพบหมอเพื่อรักษาอาการ ถ้าหากปล่อยทิ้งไว้อาการจะเรื้อรัง และเป็นโรคอื่น ๆ ตามมาด้วย