รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ลัดคิวหมอ – 21/01/65 | by RAMA Channel

จะลุกจะนั่งก็ลําบาก โรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุท่ีไม่ควรมองข้าม

ติดตามเรื่องราวได้ในรายการลัดคิวหมอรามาฯ รายการที่คุณสามารถแช็ตถาม หรือโทรถามหมอแบบสด ๆ ได้โดยไม่ต้องต่อคิว

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 17.00 – 18.00 น
📞 0-2354-7105