รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ลัดคิวหมอ – 11/01/65 | by RAMA Channel

CPR วิธีปฐมพยาบาลที่เพิ่มโอกาสการรอดชีวิต

ติดตามเรื่องราวได้ในรายการลัดคิวหมอรามาฯ รายการที่คุณสามารถแช็ตถาม หรือโทรถามหมอแบบสด ๆ ได้โดยไม่ต้องต่อคิว

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 17.00 – 18.00 น
📞 0-2354-7105