รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ภาวะ Long Covid (ลองโควิด) มีผลต่อระบบประสาทและสมองอย่างไร | ลัดคิวหมอรามาฯ

ภาวะลองโควิดมีผลกระทบต่อระบบสมองและประสาทอย่างไร

ติดตามเรื่องราวได้ในรายการลัดคิวหมอรามาฯ รายการที่คุณสามารถแช็ตถาม หรือโทรถามหมอแบบสด ๆ ได้โดยไม่ต้องต่อคิว

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 17.00 – 18.00 น
📞 0-2354-7105